Samarbetspartners

Ropus Engineering & Development sammarbetar med flera affärspartners för att kunna erbjuda en hög service till våra kunder och medarbetare.

Gröna Projekt i Mälardalen AB

Gröna Projekt leder, utvecklar och utvärderar projekt inom den Gröna sektorn.
Ropus löser interimstjänster i samarbete med Gröna Projekt.