Våra tjänster

Ropus Engineering & development AB erbjuder många tjänster till våra kunder och samarbetspartners som bl.a Rekrytering, Bemanning, Interimtjänster, Utbildning, Coachning, Ledarskap, Utvecklingsplaner, Head-hunt, Personlighetstest och Second opinion.

Svetsverkstad

Vi assisterar våra kunder med professionell och kvalificerad svetskompetens i vår svetsverkstad . Våra kunder återfinns inom verkstadsindustrin, kärnkraft-, fordons- och transportindustrin, oljeraffinaderier, pappersindustrin, cementindustrin, on/offshore. 

Tekniska tjänster

Ropus Engineering & Development AB deltar med djup kompetens inom tillverkningsindustrin, energi-, transport-, och processindustrin . Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra kunders krav på hög servicegrad.

Rekrytering

Ropus Engineering & Development AB deltar med djup kompetens inom tillverkningsindustrin, energi-, transport-, processindustrin. Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra kunders krav på hög servicegrad.

Bemanning

Grunden i de flesta företag är tillverkning och leverans av någon form, antingen varor eller tjänster. Vi erbjuder er som kund en bemanningslösning vid bl.a. tillväxt,  ledighet, tillfälliga arbetstoppar eller projekt. Orsakerna kan vara många men vi finns här för Er.

Organisations- & Affärsutveckling

Vi hjälper Er att se utmaningar i nya perspektiv och finna nya mer effektiva lösningar.
Vi erbjuder erfaren drivkraft i förändringar och implementation.
Alla medarbetare kan bidra och aktivt delta i förändringar och skapa commitment till fastställda mål och planer.