Våra tjänster

Ropus Engineering & Development AB erbjuder tjänster inom Rekrytering, Bemanning, Interim, Coachning, Ledarskap, Utvecklingsplaner, Head-hunt, Personlighetstest och Second opinion.

Svetsverkstad

Vi assisterar våra kunder med kvalificerad svetskompetens i vår svetsverkstad . Våra kunder återfinns inom verkstadsindustrin, kärnkraft-, fordons- och transportindustrin, oljeraffinaderier, pappersindustrin, cementindustrin, on/offshore. 

Tekniska tjänster

Ropus Engineering & Development AB har erfarenheten och nätverket för att analysera och implemenetra nya tekniska lösningar i design- och produktionsfaser.

Rekrytering

Genom djupa dialoger och noggranna analyser bedömer vi krav från våra kunder så att vi kan attrahera rätt kompetens för långsiktig lösning i varje given situation.

Bemanning

Vi möter era specifika krav med nyckelpersoner under former som är attraktiva för alla parter. Styckevis och med samma krav på våra metoder som vid rekrytering.

Organisations- & Affärsutveckling

Vi hjälper Er att se utmaningar i nya perspektiv och finna nya mer effektiva lösningar.
Vi erbjuder erfaren drivkraft i förändringar och implementation.
Alla medarbetare kan bidra och aktivt delta i förändringar och skapa commitment till fastställda mål och planer.