Våra tjänster

Ropus Engineering & development AB erbjuder många tjänster till våra kunder och samarbetspartners som bl.a Rekrytera, Interimtjänst, Utbildning, Coachning, Ledarskap, Utvecklingsplaner, Head-hunt, Personlighetstest och Second opinion.

Svetsverkstad

Vi assisterar våra kunder med professionell och kvalificerad svetskompetens. Vi har svetsbås . Våra kunder återfinns inom kärnkraftsindustrin, fordons och transportindustrin, oljeraffinaderier, pappersindustrin, cementindustrin, on/offshore samt oljeindustrin, montage och underhåll av stålkonstruktioner mm.

Tekniska tjänster

Ropus Engineering & Development AB deltar med hög kompetenstyngd inom energi, transport, process- och tillverkningsindustrin. Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra stora kunders krav på hög servicegrad.

Rekrytering

Ropus Engineering & Development AB deltar med djup kompetens inom energi, transport, process- och tillverkningsindustrin. Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra stora kunders krav på hög servicegrad.

Bemanning

Grunden i de flesta företag är tillverkning och leverans av någon form, antingen produkt eller tjänster. När ni som kund behöver växa tillfälligt eller långsiktigt så kan vi erbjuda er som kund en bemanningslösning vid bl.a. sjukdom, mamma/pappa ledighet, välfylld orderstock, tillfälliga order eller projekt. Orsakerna kan vara många men Vi finns här för Er.

Organisations- & Affärsutveckling

Vi hjälper Er att se utmaningar i nya perspektiv och finna nya mer effektiva lösningar.
Och vi erbjuder erfaren drivkraft i förändringar och implementation.
Alla medarbetare kan bidra och aktivt delta i förändringar och skapa commitment till fastställda mål och planer.

Utbildningar

Ropus Engineering & Development AB erbjuder Er som kunder men även privatpersoner utbildningar inom olika områden.
'Vårt mål är att ni efter genomförd utbildning ska känna er säkra och kunna agera proffesionellt inom utbildningens ramar.