Tekniska tjänster

Interim och Projektledning
Ropus Engineering & Development AB deltar med hög kompetenstyngd inom tillverknings-, energi-, transport- och processindustri. Vi har sedan starten 2012 en god normaliserande tillväxt, för att möta upp våra stora kunders krav på hög servicegrad.

Ropus levererar kompetens till nischade roller inom flertalet interimtjänster som t.ex. verksamhetsutveckling, produktionsutveckling, kvalitet, inköp, ekonomi, projektledning och byggledning.

Genom våra konsulter kan vi presentera expertis inom 800XA, vindkraft, kärnkraft, transport, infrastruktur, HVDC-teknik, kontrollsystem/automation, stationskunskap. 

Våra uppdrag innehåller ofta en planerad kunskapsöverföring till kund. Ropus höga kompetenstyngd ger att vi snabbt fångar nya kunders möjligheter till rationaliseringar och viktig utveckling inom både teknik-, verktyg-, projekt- och organisationsförbättringar.
​​​​​​​
Vi har idag en stark rekryteringsprofil för erfarna tjänstemän och produktionspersonal med nyckelkompetenser.